Focus op de professionaliteit van uw team ”

Teams & Training

CGG biedt coaching aan teams of groepen die hun manier van werken willen verbeteren. Het kan gaan om een reorganisatie, spanningen in het team of een organisatieverandering. Ook begeleiden wij intervisiebijeenkomsten en werkconferenties.

Resultaten

Als team leert u elkaar beter kennen en krijgt u meer begrip voor elkaar. U ontwikkelt een werkwijze die beter afgestemd is op de veranderende eisen van de omgeving.

Methode

Ter voorbereiding spreken wij met leidinggevende en teamleden over de specifieke situatie en wensen. Hierna maken wij een voorstel. De teamcoaching kan bestaan uit gesprekken, tweegesprekken, groepsgesprekken, rollenspel, workshops of een training. Meestal zullen Agaath Brink of Dicky Tamminga met u deze trajecten ingaan vanwege  ruime ervaring als organisatieadviseurs en teamcoaches.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en opties? Neem contact met ons op. Wij kunnen u, afhankelijk van het in te schatten traject, meer informatie geven over de tarieven.

Kosten

Onze coaching wordt meestal door de werkgever betaald. Soms wordt gebruik gemaakt van een persoonlijk budget van de medewerker. Mocht dit niet het geval zijn dan bekijken we in overleg eventuele alternatieven.