Wie is Agaath Brink?

Adres

Verlengde Hereweg 175
9721 AP Groningen
Tel. 050-5352533
Mobiel. 06-51919331
a.brink@coachinggroepgroningen.nl
LinkedIn

 Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker. ”

— Abraham Maslow

Individuele coaching

Bij coaching kijken we samen naar de werkinhoud, de werkomgeving en de manier van werken. Dit vraagt om reflectie op wat je de organisatie wilt bieden, hoe je jezelf kunt blijven en hoe je stand kunt houden in een veeleisende en vaak competitieve omgeving. Welke kwaliteiten heb je? Hoe positioneer je jezelf? Welke loopbaanstappen kan en wil je maken? Hoe hou je de balans tussen werk en privé gezond? Hoe om te gaan met macht? Wat zijn je drijfveren in het leven en haal je uit het leven wat je wilt?

Ik bied coaching met de diepgang die gewenst is. Resultaatgericht, professioneel, praktisch, soms confronterend en altijd met respect en met een lach. Mijn achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog en ruim 30 jaar werkervaring in het bedrijfsleven, de consultancy en als coach bieden mij hierbij een veelzijdig instrumentarium uit o.a. de cognitieve gedragstherapie en EMDR. En natuurlijk (diagnostische) kennis en ervaring.

Na de coaching heb je nieuwe manieren ontdekt om met bestaande situaties om te gaan. Je hebt nieuwe vaardigheden geleerd en anders leren denken. Ook heeft er reflectie plaatsgevonden op je persoonlijkheid, werkomgeving, werk en leven en heb je alternatieven overwogen, zodat je nieuwe perspectieven ziet om gezond en energiek verder te gaan.

Opleidingsachtergrond / werkervaring

 • Arbeids- en Organisatiepsychologie (UvA) en Gezondheidszorgpsychologie (RuG)
 • psycholoog NIP en BIG geregistreerd als Gz-psycholoog
 • stewardess bij Transavia en KLM tijdens studie
 • HRM in verschillende functies bij Shell Internationale Petroleum Maatschappij
 • consultant bij Psychotechniek-SHL en Berenschot in Utrecht
 • gezondheidspsycholoog (i.o.) bij GGZ/Lentis Groningen
 • opleiding Train de trainer, KSG Berenschot
 • ITIP  Opleiding, instrument voor hulp
 • EMDR practitioner
 • Oplossingsgericht Coachen, RINO, Amsterdam
 • CSR-opleiding stresspreventie en -interventie
 • ITIP Opleiding energetisch werken
 • Hellinger Instituut; Systeemdynamiek in organisaties
 • Medeoprichter van Coaching Groep Groningen

Coaching Groep Groningen is geregistreerd als Achmea-Livvit-coachgroep. Onze werkzaamheden worden gedeeltelijk in het kader van het Livvit-pakket vergoed.

Coaching in elke fase

Persoonlijke ontwikkeling is een levenslang proces. Bij aanvang in een nieuwe functie spelen er andere vraagstukken dan op een later moment. Je moet je draai nog vinden. Je leert de organisatie in alle aspecten doorgronden en gaat ontdekken ‘hoe de hazen lopen’ en wat er van je verwacht wordt. Later, als de verantwoordelijkheden zowel op het werk als privé toenemen, zijn er andere keuzes te maken. Hoe blijf je gezond, energiek en met voldoening je competenties inzetten en ontwikkelen?
Ook het afbouwen van de loopbaan richting pensioen of emeritaat is een bijzondere fase in het werkzame leven. Reflectie op de behaalde (en niet-behaalde) resultaten en posities, het afbouwen, loslaten en overdragen van kennis en ervaring aan de nieuwe generatie en daarbij gezond en fit blijven, vergt veel van een mens. Net als het nadenken over het ouder worden en ‘het leven na het werk’.

Mensen vragen mij vaak op meerdere momenten in hun loopbaan als coach. Omdat een ‘klankbord van buitenaf’ op dat moment noodzakelijk kan zijn en/of als ‘een cadeautje voor henzelf’ om even vrij te reflecteren en nieuwe energie op te doen.

Analyse, klankbord en advies

Medisch specialisten, wetenschappers, leidinggevenden, zelfstandig ondernemers en ook anderen kunnen vaak niet vrijuit van gedachten wisselen met hun leidinggevenden en collega’s over de vraagstukken die zij tegenkomen in hun werk. Ik ben voor hen soms jarenlang een sparringpartner die zij met regelmaat consulteren.

Teams, vakgroepen en afdelingen vragen mij om team-issues te analyseren. Aan de hand van (individuele) vertrouwelijke gesprekken fungeer ik dan als klankbord en geef ik een onafhankelijk advies.