Wie is Agaath Brink?

Adres

Verlengde Hereweg 175
9721 AP Groningen

Koningslaan 97
3583 GR Utrecht

Mobiel. 06-51919331
a.brink@coachinggroepgroningen.nl
LinkedIn

 Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker. ”

— Abraham Maslow

Individuele coaching

Samen kijken we naar de werkinhoud, de werkomgeving en de manier van werken. Maar ook het privé leven komt aan bod. Dit vraagt om reflectie op wat je de organisatie wilt bieden, hoe je jezelf kunt blijven en hoe je stand kunt houden in een veeleisende en vaak competitieve omgeving gecombineerd met het leven thuis. Welke kwaliteiten heb je? Hoe positioneer je jezelf? Welke loopbaanstappen kan en wil je maken? Hoe hou je de balans tussen werk en privé gezond? Hoe om te gaan met macht? Wat zijn je drijfveren in het leven en haal je uit het leven wat je wilt?

Ik bied coaching met de diepgang die gewenst is. Resultaatgericht, professioneel, praktisch, soms confronterend en altijd met respect en met een lach. Mijn achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog en ruim 30 jaar werkervaring in het bedrijfsleven, de consultancy en als coach bieden mij hierbij een veelzijdig instrumentarium uit o.a. de cognitieve gedragstherapie en EMDR. En natuurlijk (diagnostische) kennis en ervaring.

Na ons traject heb je nieuwe manieren ontdekt om met bestaande situaties om te gaan. Je hebt nieuwe vaardigheden geleerd en anders leren denken. Ook heeft er reflectie plaatsgevonden op je persoonlijkheid, werkomgeving, werk en leven en heb je alternatieven overwogen, zodat je nieuwe perspectieven ziet om gezond en energiek verder te gaan.

Opleidingsachtergrond / werkervaring

 • Arbeids- en Organisatiepsychologie (UvA) en Gezondheidszorgpsychologie (RuG)
 • psycholoog NIP en BIG geregistreerd als Gz-psycholoog
 • stewardess bij Transavia en KLM tijdens studie
 • HRM in verschillende functies bij Shell Internationale Petroleum Maatschappij
 • consultant bij Psychotechniek-SHL en Berenschot in Utrecht
 • gezondheidspsycholoog bij GGZ/Lentis Groningen
 • opleiding Train de trainer, KSG Berenschot
 • ITIP  Opleiding, instrument voor hulp
 • EMDR practitioner
 • Oplossingsgericht Coachen, RINO, Amsterdam
 • CSR-opleiding stresspreventie en -interventie
 • ITIP Opleiding energetisch werken
 • Hellinger Instituut; Systeemdynamiek in organisaties
 • ITIP Levensfasen van de mens
 • Medeoprichter van Coaching Groep Groningen

Coaching Groep Groningen is geregistreerd als Achmea-Livvit-coachgroep. Onze werkzaamheden worden gedeeltelijk in het kader van het Livvit-pakket vergoed.

Coaching in elke fase van loopbaan en leven

Persoonlijke ontwikkeling is een levenslang proces. Bij aanvang in een nieuwe functie spelen er andere vraagstukken dan op een later moment. Je moet je draai nog vinden. Je leert de organisatie in alle aspecten doorgronden en gaat ontdekken ‘hoe de hazen lopen’ en wat er van je verwacht wordt. Later, als de verantwoordelijkheden zowel op het werk als privé toenemen, zijn er andere keuzes te maken. Hoe blijf je gezond, energiek en met voldoening je competenties inzetten en ontwikkelen?

Mijn ervaring heeft mij ervan overtuigd dat een gelukkig privé leven de basis is voor een succesvolle carrière. Als een levenspartner weggevallen is of ontbreekt, kan dat van invloed zijn. Meedenken in dit proces kan helpen. Reflecteren op voormalige keuzes en de wensen en verlangens op dit gebied. Hoe zie je jezelf en hoe zie je de ander? Feedback hierop krijgen.

Ook het afbouwen van de loopbaan richting pensioen of emeritaat is een bijzondere fase in het werkzame leven. Reflectie op de behaalde (en niet-behaalde) resultaten en posities, het afbouwen, loslaten en overdragen van kennis en ervaring aan de nieuwe generatie en daarbij gezond en fit blijven, vergt veel van een mens. Net als het nadenken over het ouder worden en ‘het leven na het werk’.

Mensen vragen mij vaak op meerdere momenten in hun loopbaan en leven als coach. Omdat een ‘klankbord van buitenaf’ op dat moment noodzakelijk kan zijn en/of als ‘een cadeautje voor henzelf’ om even vrij te reflecteren en nieuwe energie op te doen.

Analyse, klankbord en advies

Medisch specialisten, wetenschappers, leidinggevenden, zelfstandig ondernemers en ook anderen kunnen vaak niet vrijuit van gedachten wisselen met hun leidinggevenden en collega’s over de vraagstukken die zij tegenkomen in hun werk. Ik ben voor hen soms jarenlang een sparringpartner die zij met regelmaat consulteren.

Teams, vakgroepen en afdelingen vragen mij om team-issues te analyseren. Aan de hand van (individuele) vertrouwelijke gesprekken fungeer ik dan als klankbord en geef ik een onafhankelijk advies.