Wie is Agaath Brink?

Adres

Verlengde Hereweg 175
9721 AP Groningen
Tel. 050-5352533
Mobiel. 06-51919331
a.brink@coachinggroepgroningen.nl
LinkedIn

 Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker. ”

— Abraham Maslow

Kortdurend

Kortdurende coaching, meestal een traject van maximaal 10 gesprekken, is mijn specialisatie. Daarnaast werk ik voor teams, maatschappen, afdelingen en groepen.

Diverse onderwerpen en methoden

Ik werk met technieken uit de cognitieve gedragstherapie, de organisatiekunde en het verandermanagement. Als organisatie-adviseur bij o.a. bureau Berenschot heb ik ervaring opgedaan met competentiemanagement, competentie-ontwikkeling en training. In de coaching gebruik ik vaak competentie-profielen en zet ik regelmatig een rollenspel in. Als Gz psycholoog heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van stressklachten, overspannenheid en burn out.

Ik werk met concrete voorbeelden uit de praktijk. U brengt zelf die voorbeelden in. Samen kijken wij naar uw gedrag in deze situaties en analyseren we of er alternatieven wenselijk zijn. Zo vergroot u uw persoonlijke “toolkit” en uw referentiekader. Vaak krijgt u van mij leesmateriaal of een opdracht mee. Zodat u buiten de bijeenkomst ook verder kunt met uw ontwikkeling. Als u daarover tussentijds contact wenst, bijvoorbeeld via de mail, dan kan dat altijd.

Organisatiecultuur en politiek

Mijn bekendheid met culturele aspecten van organisaties en met macht, politiek en belangenverschillen komt voort uit mijn ervaring als personeelsfunctionaris bij de Shell Groep. Daar is mijn belangstelling gewekt voor loopbaanontwikkeling, functioneren, disfunctioneren en organisatiepolitiek. Ook heb ik daar ervaring opgedaan met ontslagzaken en outplacement trajecten.

EMDR

Mijn opleiding in de EMDR (eye movement and desesitization and reprocessing) techniek stelt mij in staat om u te helpen met het verwerken van nare gebeurtenissen. Maar ook op andere momenten in de coaching zet ik deze techniek in. Bijvoorbeeld bij onzekerheid of bij het versterken van het zelfbeeld.

Opleiding

  • psycholoog (1986), arbeids & organisatie, psycholoog  (NIP)
  • opleiding Train de trainer, KSG Berenschot (1997)
  • ITIP opleiding instrument voor hulp (2002)
  • gezondheidszorg psycholoog (2007), BIG geregistreerd
  • EMDR practitioner (2010)
  • opleiding Oplossingsgericht Coachen, RINO, Amsterdam (2012)
  • CSR opleiding stresspreventie en -interventie (2014)
  • ITIP opleiding energetisch werken (2015)

Coaching Groep Groningen is geregistreerd als Achmea- Livvit – coachgroep en wij worden in het kader van het Livvit pakket vergoed.