Wie is Evelien Engwirda?

Adres

Praediniussingel 20/9
9711 AG Groningen
Mobiel. 06 14527700
e.engwirda@coachinggroepgroningen.nl
LinkedIn

Het is nooit te laat om te worden wat je had kunnen zijn

— Georg Eliot

Profiel Evelien

Vanuit een brede expertise als klinisch psycholoog/psychotherapeut ga ik met u in gesprek en hanteer ik verschillende methoden, waarbij er veel kan gebeuren in een relatief kort traject.

Het kan mensen verbazen dat na 5 – 10 gesprekken zaken er echt anders voor staan, dat ze een andere visie hebben op zichzelf en hun werk en dat ze met meer inzicht in eigen handelen en bewustwording weer hun veerkracht hebben (her)ontdekt of tegen dilemma’s op een andere manier aankijken.

Ik stel u veel vragen en help u om vragen aan uzelf te stellen om te verhelderen welke stappen voor u nodig zijn om dichter bij uw doelen te komen. Dit gebeurt met aandacht voor draagkracht, stressreductie, het tijdig stellen van grenzen en verkennen van de sterke punten waar u werkplezier en voldoening uit put. En u gaat negatieve patronen herkennen en aanpakken: niet meer te lang op wilskracht doorgaan, wat minder hoge eisen en weer meer luisteren naar je eigen signalen, om de regie te herwinnen.

Mindfulness kan helpen om meer rust en ontspanning te leren ervaren en te leren loslaten.

EMDR (Eye movement desensitisation and reprocessing) kan ingezet worden om eerdere belemmerende of beladen ervaringen of traumatische zaken uit het verleden achter u te kunnen laten.

Coaching is intensief samenwerken in kortdurende trajecten van 5 tot 10 zittingen.

Dit leidt tot een proces van groter begrip van uzelf, hernieuwde energie en veerkracht en meer voldoening over u zelf. Er gebeurt veel, ook omdat u tussen de gesprekken door kan werken aan dit traject met relevante informatie en opdrachten, waarover we tussentijds per email contact houden. Zo bereiken we veel in weinig afspraken.

De coaching kan ook in het Engels.

Indien wenselijk hebben we aandacht voor re-integratie en terugvalpreventie. Daarover kan — steeds in  overleg met u — worden afgestemd met bedrijfsarts en/of leidinggevende.

Beroepsachtergrond

  • Gezondheidszorgpsycholoog, BIG geregistreerd
  • Klinisch psycholoog/psychotherapeut np
  • Cognitief gedragstherapeut
  • Psycho-analytisch psychotherapeut
  • EMDR practitioner (2010)
  • CSR opleiding stresspreventie en –interventie (2014)
  • CGG is geregistreerd als Achmea-Livvit coachgroep en wij worden in het kader van het Livvitpakket vergoed.