Een leider verwerft respect door competentie, niet door de functietitel.  ”

Leiderschapscoaching

CGG heeft ruime ervaring met het coachen van leidinggevenden en bestuurders. Het dragen van eindverantwoordelijkheid biedt alle kansen om sturing te geven, strategisch te opereren en te beïnvloeden. Daarop reflecteren is zinvol en gesprekspartners zijn niet altijd direct voorhanden in de eigen organisatie. Het dragen van (eind)verantwoordelijkheid heeft ook een keerzijde. Wanneer  u als professional bent doorgegroeid in een leidinggevende rol stelt de functie andere eisen, verandert de verhouding met collega’s en wordt u anders waargenomen. Dit kan ook leiden tot een zekere mate van eenzaamheid. In een veilige omgeving deze en andere dilemma’s bespreken kan veel toevoegen.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en opties? Neem contact met ons op. Wij kunnen u, afhankelijk van het in te schatten traject, meer informatie geven over de tarieven.

Kosten

Onze coaching wordt meestal door de werkgever betaald. Soms wordt gebruik gemaakt van een persoonlijk budget van de medewerker. Mocht dit niet het geval zijn dan bekijken we in overleg eventuele alternatieven.