Samen reflecteren op de vormgeving van uw carrière en uw persoonlijke ontplooiing

Individuele Coaching

CGG biedt  coaching aan managers en professionals  werkzaam in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, aan de universiteit of hogeschool, in het onderwijs, of binnen het MKB. Kortom aan iedereen die openstaat voor reflectie op het eigen functioneren.

Reflectie

In een “veilige omgeving”  kunt u met een neutrale sparring partner praten over zaken die voor u van belang zijn. U krijgt van ons concrete tips en oefeningen om effectiever te reageren op de omstandigheden om u heen.  De volgende onderwerpen kunnen daarbij aan de orde komen:

  • persoonlijke effectiviteit
  • omgaan met belangentegenstellingen en machtsverhoudingen
  • leidinggeven en het aansturen van anderen
  • prestatiedruk die behoort bij een opleiding, promotietraject of tenure track

Ingrijpende gebeurtenissen

Soms krijgt u te maken met onverwachte gebeurtenissen die diep ingrijpen in uw werkend leven. Problemen met patiënten, cliënten of leerlingen. Bedreigingen of ongevallen op het werk. Klachten en tuchtzaken. Het overlijden van een collega of dierbare. Soms kunnen hierbij klachten ontstaan die lang aanhouden. Graag analyseren we met u de situatie en maken stappen richting verwerking. Indien gewenst maken wij daarbij gebruik van EMDR. Agaath Brink en Evelien Engwirda zijn gecertificeerd voor deze methode.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en opties? Neem contact met ons op. Wij kunnen u, afhankelijk van het in te schatten traject, meer informatie geven over de tarieven.

Kosten

Onze coaching wordt meestal door de werkgever betaald. Soms wordt gebruik gemaakt van een persoonlijk budget van de medewerker. Mocht dit niet het geval zijn dan bekijken we in overleg eventuele alternatieven.